کد مطلب : 13985
تاریخ ثبت : 1396/11/24 12:40

15 ابزار رونق بخشي به مسکن

15 ابزار رونق بخشي به مسکن خبرگزاري آريا - بانک عامل بخش مسکن در راستاي تسريع در ورود بخش مسکن به فاز رونق به توسعه 15ابزار مهم از ابتداي سال جاري تا کنون اقدام کرده است
 بانک مسکن به عنوان بانک عامل بخش مسکن براي رونق بخشي به حوزه مسکن و ساختمان طي سال جاري ابزارهاي تامين مالي اين حوزه در 15 مسير مهم توسعه داده است. بخشي مهمي از اين ابزارها در حوزه اعطاي تسهيلات خريد مسکن از محل حساب¬ هاي پس انداز مسکن جوانان به زوجين و همين طور اعطاي تسهيلات بدون سپرده به صورت انفرادي و زوجين بوده است.
 
بررسي گزارش عملکرد بانک مسکن طي سال جاري نشان مي دهد: اين بانک علاوه بر فعاليت گسترده براي پرداخت تسهيلات با سپرده از محل حساب هاي پس انداز مسکن جوانان به زوجين، تسهيلات بدون سپرده در حالت انفرادي به مبلغ 100 ميليون ريال در حالت انفرادي و 200 ميليون ريال در حالت زوجين به گيرندگان سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن ( افزايش سقف تسهيلات انفرداي به مبالغ 500، 600 و 700 ميليون ريال به ترتيب در ساير شهرها، مراکز استان‌ها و شهرهاي بيش از 200 هزار نفر جمعيت و تهران و افزايش سقف تسهيلات زوجين به مبالغ 800، 1000 و 1200 ميليون ريال در شهرهاي مذکور) اقدام کرده است.
 
در عين حال يکي از اقدامات مهم بانک مسکن در راستاي تسهيل شرايط ورود متقاضيان خريد مسکن به بازار به ويژه خانه اولي ها، برقراري امکان تجميع تسهيلات فروش‌ اقساطي مسکن از محل حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن با تسهيلات بدون سپرده ( تا سقف تسهيلاتي 400، 500، 600 ميليون ريال به ترتيب در ساير شهرها، مراکز استان‌ها و شهرهاي بيش از 200 هزار نفر جمعيت و تهران) بوده است.

همين طور بانک مسکن طي سال جاري سقف تسهيلات جعاله بدون سپرده را از 100 ميليون ريال به 200 ميليون ريال افزايش داد.
 
از ديگر اقدامات سياستي بانک مسکن، تدوين، تصويب و ابلاغ سند راهبردي و برنامه استراتژيک پنج ساله بانک مسکن افق 1400 ، رونمايي از سامانه جامع خدمات بازار سرمايه به منظور برقراري و تسهيل امکان دسترسي آحاد مردم به ابزارهاي بازار سرمايه جهت خريد و فروش سهام و صکوک ارائه شده در بازار بوروس و فرابورس (سامانه راهکار بانکي) و فروش اوراق رهني از طريق شعب منتخب در راستاي ارائه خدمات بانکداري سرمايه‌گذاري بوده است. علاوه بر اين بانک عامل بخش مسکن اوراق مشارکت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌ تمام دولت به تاريخ 9 آذرماه سال گذشته را به فروش رسانده و واگذار کرده است.
 
يکي از اقدامات مهم بانک مسکن در سال جاري براي زوج¬ هاي جوان که منجر به کاهش صف متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج شد، اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض¬ الحسنه ازدواج بود. در قالب اين طرح به تعداد 43 هزار و 993 فقره تسهيلات به مبلغ 4 هزار و 604 ميليارد ريال تا پايان آذرماه 96 به متقاضيان پرداخت شد.
 
به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن، افتتاح مرکز توسعه و کارآفريني، ارائه خدمات بانکداري شرکتي و بانکداري سرمايه‌گذاري در شعب منتخب بانک مسکن از ديگر ابزارهاي به کار گرفته ازسوي بانک مسکن در اين حوزه بوده است.
 
همين طور از آنجاکه يکي از اهداف مهم دولت دوازدهم در حوزه مسکن بازآفريني بافت¬ هاي ناکارآمد شهري اعلام شده مشارکت بانک عامل بخش مسکن در کلنگ‌زني پروژه 100 واحدي در محله سيروس تهران در راستاي احيا و بازسازي بافت فرسوده و ناکارآمد شهري از اقدامات مهم اين بانک در اين حوزه تلقي مي شود. همچنين تجهيز بالغ بر 238 هزار و 754 ميليارد ريال منابع مالي ( 931ر93 ميليارد ريال جذب سپرده، 823ر139 ميليارد ريال وصول مطالبات، 000ر5 ميليارد ريال خط اعتباري جديد) و همچنين کاهش قيمت تمام شده پول به ميزان 1.6 درصد نسبت به پايان سال 1395 ، در سال جاري از سوي بانک مسکن انجام شده است.
 
بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل فعال در حوزه پرداخت تسهيلات مسکن مهر در سال جاري نيز همچون سال¬ هاي گذشته به صورت موثر در اين حوزه فعاليت کرده است. محتواي گزارش عملکرد سال جاري بانک مسکن حاکي از پرداخت بالغ بر 524 هزار ميليارد ريال تسهيلات طرح مهر با نرخ‌ سود‌هاي 9، 7 و 4 درصد ( به ترتيب در تهران، مراکز استان‌ها و ساير شهرها و روستاها) جهت احداث2 ميليون و 300 هزار واحد مسکوني (تا سقف انفرادي 400 ميليون ريال) و همچنين فروش اقساطي تعداد بيش از يک ميليون و 795 واحد به مبلغ 403 و 760 ميليارد ريال از ابتداي اجراي طرح تا پايان آذر ماه 1396 بوده است.
 
اعطاي تسهيلات به مبلغ 143 هزار و 610 ميليارد ريال طي 9 ماهه ابتداي سال جاري، اعطاي تسهيلات خريد واحد مسکوني به مبلغ 59 هزار و 110 ميليارد ريال با رشد 51 درصدي در تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل از ابتداي سال جاري نيز از ديگر فعاليت بانک مسکن در حوزه تامين مالي بخش مسکن بوده است. از سوي ديگر تأمين مالي 321 هزار و 640 واحد مسکوني با پرداخت تسهيلات خريد، ساخت، جعاله و واگذاري سهم‌الشرکه از ابتداي سال جاري، ايفاي نقش محوري در اعطاي تسهيلات بافت فرسوده به جهت تأمين مالي بيشش از 35 هزار واحد مسکوني از ابتداي اجراي طرح تا پايان آذر ماه امسال نيز توسط بانک عامل بخش مسکن براي تسريع ورود بخش مسکن به فاز رونق انجام شده است. در عين حال بانک مسکن در حوزه اعطاي تسهيلات حوادث غير مترقبه به مبلغ 250 ميليارد ريال طي 9 ماهه ابتداي سال جاري، اعطاي تسهيلات به اقشار خاص ( ايثارگران، جانبازان و ...) به تعداد بيش از سه هزار فقره و مبلغ بيش از دو هزار ميليارد ريال طي 9 ماهه ابتداي سال جاري و اعطاي تسهيلات مشارکت ‌مدني در مناطق روستايي به تعداد33 هزار و 482 فقره و مبلغ بيش از 4 هزار ميليارد ريال طي 9 ماهه ابتداي سال جاري اقدام کرده است. ز

نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید