کد مطلب : 14549
تاریخ ثبت : 1397/02/27 12:26
رحیم‌پور:
عامل فراموش‌شده در بازسازی بافت فرسوده

کارشناس اقتصاد مسکن در توضیح ضرورت بازسازی بافت‌های ناکارآمد شهری، گفت: بافت فرسوده باید در اقتصاد شهر ادغام شود.
مهم‌ترین مسئله تداوم وضعیت کنونی این محلات، غفلت از ادغام بافت فرسوده در اقتصاد شهر بوده است

 جواد رحیم‌پور،  با اشاره به محلات دارای بافت فرسوده در تهران، اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله تداوم وضعیت کنونی این محلات، غفلت از ادغام بافت فرسوده در اقتصاد شهر بوده است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دو ضرورت تشکیل و تقویت اقتصاد محلی و ارتقای تراز اقتصادی محلات بافت فرسوده از الزامات این ادغام است.

رحیم‌پور با اشاره به محلاتی که دارای بافت فرسوده هستند خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مسئله تداوم وضعیت کنونی این محلات، غفلت از ادغام بافت فرسوده در اقتصاد شهر بوده است و دو ضرورت تشکیل و تقویت اقتصاد محلی و ارتقای تراز اقتصادی محلات بافت فرسوده از الزامات این ادغام است.

وی ادغام بافت فرسوده در اقتصاد شهری را یکی از راه‌های پیشگیری از تراکم فروشی برای رسیدن به بافت کارآمد شهری دانست و گفت: با توجه به شرایطی که شهرداری تهران دارد، شفاف سازی، کاهش هزینه‌های تحمیلی و حذف اقدامات نمایشی ضروری به نظر می‌رسد. راه تحقق این اهداف در شناخت و توجه به نیازهای اصلی مردم از طریق مشارکت در بطن محلات و نواحی شهر و یاری گرفتن از NGO ها است تا در بهسازی بافت‌های فرسوده به سرعت بهتری دست پیدا کنیم.
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید