جستجوی پیشرفته ملک


آپارتمان واحد های 130 متری در طالقانی شمالی
کرج
طالقانی شمالی
خرید و فروش
متراژ: 130 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 4300000 تومان

آپارتمان واحد های 130 متری در طالقانی شمالی
کرج
طالقانی شمالی
خرید و فروش
متراژ: 130 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 4300000 تومان

آپارتمان واحد 100 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
خرید و فروش
متراژ: 100 متر
قیمت کل: 300000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 98 متری در مهرشهر
کرج
مهرشهر
رهن و اجاره
متراژ: 98 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 78 متری در مهرشهر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 78 متر
قیمت کل: 320000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 106 متری در گوهردشت - با تخفیف
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 106 متر
قیمت کل: 285000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 140 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
رهن و اجاره
متراژ: 140 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحدهای 280 متری نوساز در جهانشهر - سونا جکوزی و استخر - فوق العاده شیک و لوکس
کرج
جهانشهر
خرید و فروش
متراژ: 280 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 11000000 تومان

آپارتمان واحد 195 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
خرید و فروش
متراژ: 195 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 6300000 تومان

زمین 15 متر طول بر- شمالی
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 6500000 تومان

کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 370 متر
قیمت کل: 35000000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 120 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 120 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 100 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 100 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 102 متری در میدان نبوت - با تخفیف
کرج
میدان نبوت
رهن و اجاره
متراژ: 102 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 120 متری در میدان نبوت
کرج
میدان نبوت
رهن و اجاره
متراژ: 120 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 90 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 90 متر
قیمت کل: 360000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 115 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 115 متر
قیمت کل: 632000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 104 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 8000000 تومان

زمین 20 متر طول بر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 4000000 تومان

آپارتمان واحد 133 متری در عظیمیه - شیک و لوکس - رهن کامل
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 133 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 145 متری نوساز در عظیمیه
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 145 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 90 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 90 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 170 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 170 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 250 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 7000000 تومان

کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 250 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 7000000 تومان

آپارتمان واحد 130 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
رهن و اجاره
متراژ: 130 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 105 متری در میدان نبوت
کرج
میدان نبوت
رهن و اجاره
متراژ: 105 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحدهای 70 متری نوساز در مطهری - اجاره یکجا یا تکی - رهن کامل
کرج
مطهری
رهن و اجاره
متراژ: 70 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

کرج
عظیمیه
خرید و فروش
متراژ: 226 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 98 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 98 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 3500000 تومان