جستجوی پیشرفته ملک


آپارتمان واحد 140 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 140 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 3200000 تومان

آپارتمان واحد 189 متری در گوهردشت
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 189 متر
قیمت کل: 550000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 67 متری در بلوار امام رضا
کرج
بلوار امام رضا
رهن و اجاره
متراژ: 67 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 120 متری در میدان نبوت
کرج
میدان نبوت
رهن و اجاره
متراژ: 120 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحدهای 125 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 125 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 81 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 81 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد های 170 متری نوساز در عظیمیه
کرج
عظیمیه
خرید و فروش
متراژ: 170 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 5000000 تومان

آپارتمان واحد 150 متری نوساز در عظیمیه - رهن کامل یا فروش
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 150 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 120 متری در طالقانی شمالی
کرج
طالقانی شمالی
خرید و فروش
متراژ: 120 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 69 متری در طالقانی شمالی
کرج
طالقانی شمالی
خرید و فروش
متراژ: 69 متر
قیمت کل: 156000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 87 متری نوساز در گوهردشت - در صورت تمایل 1 سال رهن مالک
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 87 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 4000000 تومان

آپارتمان واحدهای 108 و 175 متری نوساز در گوهردشت - قیمت مقطوع
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 175 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 5000000 تومان

آپارتمان واحد 147 متری نوساز در مهرشهر - سونا جکوزی و استخر- شیک و لوکس
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 147 متر
قیمت کل: 670000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 131 متری در مهرشهر - خواستار ملکی 3 خوابه تا 150 متر 6 واحدی در مهرشهر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 131 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 4700000 تومان

آپارتمان واحد 180 متری در 45 متری گلشهر
کرج
۴۵متری گلشهر
رهن و اجاره
متراژ: 180 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 135 متری در 45 متری گلشهر - رهن کامل
کرج
۴۵متری گلشهر
رهن و اجاره
متراژ: 135 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 77 متری در عظیمیه - رهن کامل
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 77 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 63 متری در عظیمیه
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 63 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 295 متری نوساز در مهرشهر - سونا و جکوزی - شیک و لوکس
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 295 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 7000000 تومان

آپارتمان واحدهای 95 و 85 متری در گوهردشت - مغازه برای اجاره
کرج
گوهردشت
پیش فروش
متراژ: 95 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحدهای 95 و 85 متری نوساز در گوهردشت - رهن کامل یا فروش
کرج
گوهردشت
رهن و اجاره
متراژ: 95 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحدهای 110 متری - رهن کامل هم به مسکونی و هم به اداری
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 110 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 190 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 190 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 115 متری در میدان نبوت
کرج
میدان نبوت
خرید و فروش
متراژ: 115 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 2150000 تومان

آپارتمان واحد 105 متری در بلوار اما رضا
کرج
بلوار امام رضا
رهن و اجاره
متراژ: 105 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 100 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 100 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 115 متری در جهانشهر - رهن کامل
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 115 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 180 متری نوساز در مهرشهر - شیک و لوکس
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 180 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 7500000 تومان

آپارتمان واحد 115 متری در مهرشهر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 115 متر
قیمت کل: 415000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 195 متری نوساز در گوهردشت - شیک و لوکس
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 195 متر
قیمت کل: 1100000000 تومان
قیمت هر متر: تومان