جستجوی پیشرفته ملک


آپارتمان واحد 100 متری در گوهردشت - فروشنده
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 100 متر
قیمت کل: 170000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 106 متری در گوهردشت - فروش یا اجاره
کرج
گوهردشت
رهن و اجاره
متراژ: 106 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 144 متری در مهرشهر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 144 متر
قیمت کل: 660000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 118 متری در مهرشهر - با تخفیف
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 118 متر
قیمت کل: 450000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 164 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 164 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 80 متری در جهانشهر
کرج
جهانشهر
رهن و اجاره
متراژ: 80 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

کرج
میدان نبوت
خرید و فروش
متراژ: 30 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 20000000 تومان

آپارتمان واحد 78 متری در بلوار امام رضا
کرج
بلوار امام رضا
خرید و فروش
متراژ: 78 متر
قیمت کل: 170000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

مغازه 15متر بالکن - کرکره برقی -دزدگیر
کرج
مهرویلا
رهن و اجاره
متراژ: 23 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

کرج
مهرویلا
خرید و فروش
متراژ: 240 متر
قیمت کل: 1700000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

مغازه مغازه 40 متری - 20 متر بالکن - با تمام وسایل لوازم جگرکی
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 40 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان / اداری واحد 90 متری در عظیمیه
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 90 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 70 متری در بلوار امام رضا - رهن کامل
کرج
بلوار امام رضا
رهن و اجاره
متراژ: 70 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 73 متری در بلوار امام رضا - قولنامه ای
کرج
بلوار امام رضا
خرید و فروش
متراژ: 73 متر
قیمت کل: 130000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 180 متری در گوهردشت - رهن کامل
کرج
گوهردشت
رهن و اجاره
متراژ: 180 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 166 متری در گوهردشت - فروش یا رهن کامل
کرج
گوهردشت
رهن و اجاره
متراژ: 166 متر
قیمت کل: 135000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 135 متری در مهرشهر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 135 متر
قیمت کل: 460000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 119 متری در مهرشهر - با تخفیف
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 119 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 2500000 تومان

آپارتمان واحد 200 متری در عظیمیه - رهن کامل
کرج
عظیمیه
رهن و اجاره
متراژ: 200 متر
قیمت کل: 220000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان مسکونی واحد 80 متری در عظیمیه - با تخفیف
کرج
عظیمیه
خرید و فروش
متراژ: 80 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 4500000 تومان

آپارتمان واحد 60 متری در مطهری
کرج
مطهری
رهن و اجاره
متراژ: 60 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 73 متری در میدان نبوت - با تخفیف
کرج
میدان نبوت
خرید و فروش
متراژ: 73 متر
قیمت کل: 130000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 116 متری در طالقانی شمالی - فروشنده واقعی
کرج
طالقانی شمالی
خرید و فروش
متراژ: 116 متر
قیمت کل: 220000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 110 متری در طالقانی شمالی
کرج
طالقانی شمالی
رهن و اجاره
متراژ: 110 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 120 متری در گوهردشت - فوری فروش
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 120 متر
قیمت کل: 230000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 140 متری در گوهردشت - با تخفیف
کرج
گوهردشت
خرید و فروش
متراژ: 140 متر
قیمت کل: 285000000 تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 135 متری در بلوار امام رضا - فروشنده واقعی
کرج
بلوار امام رضا
خرید و فروش
متراژ: 135 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحد 62 متری در بلوار امام رضا - فروش یا اجاره
کرج
بلوار امام رضا
رهن و اجاره
متراژ: 62 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: تومان

آپارتمان واحدهای 40 و 91 متری در مهرشهر - فروشنده واقعی
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 91 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 2700000 تومان

آپارتمان واحد های 140 و 150 متری نوساز در مهرشهر
کرج
مهرشهر
خرید و فروش
متراژ: 150 متر
قیمت کل: تومان
قیمت هر متر: 4500000 تومان