کد مطلب : 12830
تاریخ ثبت : 1396/06/22 12:11
زمانی نژاد:
بازسازی سالانه بین 6 تا 7 هزار واحد مسکونی روستایی

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: سالانه 200 هزار خانه روستایی در کشور به شیوه فنی نوسازی یا مقاوم سازی خواهد شد که سهم گلستان بین 6 تا 7 هزار واحد مسکونی است
مهندس محمد تقی زمانی نژاد در همایش آموزشی و توجیهی آشنایی و پیشگیری از تبعات مسولیتهای مهندسی و صیانت از حقوق مهندسین و مالکین افزود: در این راستا 260 مهندس معمار و مهندس سازه را در 130 دفتر در سطح استان مستقر کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر در اکثر شهرهای استان دفتر طراحی داریم و متقاضی به این دفاتر هدایت شده و با توجه به فرهنگ و شرایط جغرافیایی منطقه، نقشه خود را انتخاب می کند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: حدود 300 ناظر بر این کار نظارت خواهند داشت.

زمانی نژاد تصریح کرد: 70 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در نظر گرفته شدند که تاکنون 54 هزار واحد کارشان به اتمام رسیده و پایان کار دریافت کردند.
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید